นโยบายความเป็นส่วนตัว

Crazy3DPrint

วันที่มีผลบังคับใช้

7 ธันวาคม 2018

ขอบเขตนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

Crazy3DPrint ("Crazy3DPrint" "เรา" "พวกเรา" "ของเรา" หรือ "บริษัท ") มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ("ผู้เยี่ยมชม") และบุคคลที่ลงทะเบียนและใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ("ลูกค้า") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ("ผลิตภัณฑ์") เว็บไซต์ของเรา และแอปพลิเคชันสำหรับผลิตภัณฑ์ Crazy3DPrint (เรียกรวมกันว่า "แอปพลิเคชัน") นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้นอกจากนี้ยังอธิบายถึงทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่คุณให้มา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากคุณ:

• ข้อมูลการติดต่อเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์

• ข้อมูลประชากร เช่น อายุ เพศ และรหัสไปรษณีย์

• ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต และที่อยู่เรียกเก็บเงิน

• ข้อมูลประจำตัวที่เฉพาะเจาะจง เช่น ชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัญชี รหัสผ่าน

• ข้อมูลการกำหนดลักษณะ เช่น ประวัติการสั่งซื้อ หรือการกำหนดลักษณะทางการตลาด

• ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เช่น ชื่อบริษัท อุตสาหกรรม ชื่อตำแหน่งงาน

• ข้อมูลที่คุณให้เราผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น พารามิเตอร์ของงานพิมพ์

ข้อมูลเสริม

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นรวมถึงบุคคลที่สาม เราอาจใช้และรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เราได้เก็บรวบรวมมาจากคุณ

ตัวอย่างของประเภทข้อมูลที่อาจได้รับมาจากบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะประกอบด้วย

• ที่อยู่ทางไปรษณีย์เกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น บริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณเพื่อให้เราสามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรับมา

ตามความเป็นจริงของเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เราจะรวบรวมข้อมูลการเรียกดูเว็บบางอย่างโดยอัตโนมัติข้อมูลนี้อาจรวมถึงประเภทของเบราเซอร์ การประทับเวลา ที่อยู่ IP และหน้า URL ที่แนะนำ/ร้องขอ

ทคโนโลยีการติดตาม

เราและคู่ค้าของเราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในการวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ทั่วเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวมคุณสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้ที่ระดับเบราเซอร์เฉพาะ แต่ถ้าคุณเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ อาจจำกัดการใช้คุณลักษณะหรือฟังก์ชันบางอย่างบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา

แอปพลิเคชัน

เมื่อคุณดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์มือถือของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ และรหัสประจำตัวอุปกรณ์เช่น ที่อยู่ MAC โดยอัตโนมัติ

เราจะร้องขอและรวบรวมข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งจากอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการของเรา คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งได้ทุกเมื่อโดยแก้ไขการตั้งค่าที่ระดับอุปกรณ์

เราใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้อาจบันทึกข้อมูลเช่น ความถี่ที่คุณใช้แอปพลิเคชัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน การใช้รวม ข้อมูลประสิทธิภาพ และตำแหน่งที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ไปยังข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งในแอปพลิเคชัน

การใช้งาน

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่

• ตอบสนองตามคำขอรับบริการของคุณ

• ส่งคำยืนยันการสั่งซื้อให้คุณ

• ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการ

• ส่งข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลการรับประกัน

• ตอบสนองต่อคำขอรับบริการของลูกค้า

• จัดการบัญชีของคุณ

• ส่งแคตตาล็อกให้คุณ

• ส่งจดหมายข่าวให้คุณ

• ส่งข้อมูลการสื่อสารทางตลาดให้คุณ

• ตอบคำถามและข้อสงสัยของคุณ

• ปรับปรุงเว็บไซต์และการตลาดของเรา

• ดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์

• แสดงเนื้อหาตามความสนใจของคุณ

• จัดหาเนื้อหาที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นให้กับคุณ

การแบ่งปันข้อมูล

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามนอกเหนือจากผู้ให้บริการ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นบุคคลที่สาม เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อให้พวกเขาสามารถทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขากับคุณได้ หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกับบริษัทเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นบุคคลที่สาม เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อให้พวกเขาสามารถทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขากับคุณได้ หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกับบริษัทเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com privacy.feature4.slogan1.desc1_1

การใช้งานร่วมกับผู้ให้บริการ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของเราเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมทางธุรกิจของเรา บริษัทเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเมื่อจำเป็นเพื่อให้บริการเหล่านี้แก่เรา

บริการเหล่านี้อาจรวมถึง

• การตอบสนองต่อคำสั่งซื้อและการจัดส่งพัสดุภัณฑ์

• การประมวลผลการชำระเงิน

• การให้บริการลูกค้า

• การส่งข้อมูลการสื่อสารทางตลาด

• การดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไปยังประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ซึ่งอาจรวมถึงประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA")) นอกจากนี้ ข้อมูลยังจะได้รับการประมวลผลโดยพนักงานที่ดำเนินงานนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปซึ่งทำงานให้กับเราหรือซัพพลายเออร์รายหนึ่งของเรา เราจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์/บริการอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ของเรามีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆที่บริษัทอื่นเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ หากคุณเลือกที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ หรือใช้บริการที่เชื่อมโยงกันใดๆ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียด เนื่องจากคำแถลงเหล่านั้นอาจแตกต่างจากของเรา เราไม่มีสิทธิที่จะควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา

ผลิตภัณฑ์ของเราอาจเสนอบริการบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลที่สามผ่านคุณลักษณะการทำตลาดร่วมกัน ในกรณีที่คุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริการหรือคุณลักษณะที่มีการทำตลาดร่วมกับบริษัทอื่นแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะสามารถใช้ได้ทั้งบริษัทและคู่ค้าที่มีการทำตลาดร่วม แม้ว่าแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเราและตัวเลือกของคุณจะระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่เราก็ขอแนะนำให้คุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าที่ทำการตลาดร่วมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลและวิธีที่คุณจะควบคุมข้อมูลดังกล่าวได้

ประกาศทางกฎหมาย

ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อปฏิบัติตามหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของเรา ปกป้องความปลอดภัยของคุณหรือความปลอดภัยของผู้อื่น ตรวจสอบการกระทำผิด หรือตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล หากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการ การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลและ/หรือประกาศสำคัญในเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และทางเลือกที่คุณอาจมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามอื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาให้เรา ทั้งในระหว่างการส่งและเมื่อได้รับแล้วเราอาจเข้ารหัสบริการของเราโดยใช้โปรโตคอลที่ปลอดภัยหากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาให้เรา ทั้งในระหว่างการส่งและเมื่อได้รับแล้วเราอาจเข้ารหัสบริการของเราโดยใช้โปรโตคอลที่ปลอดภัยหากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com privacy.feature7.desc1_1

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของคุณตราบเท่าที่บัญชีของคุณมีการใช้งานหรือจำเป็นเพื่อให้บริการคุณ ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

การเข้าถึง

เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะจัดหาข้อมูลให้กับคุณ ไม่ว่าข้อมูลนั้นเราจะครอบครอง หรือดำเนินการในนามของบุคคลที่สามก็ตาม รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของคุณหากต้องการข้อมูลนี้ โปรดไปที่หัวข้อเกี่ยวกับ/ติดต่อเราในแอปพลิเคชันหรือไปที่หัวข้อติดต่อเราในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สิทธิต่อไปนี้

• ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมอื่น

• คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการจัดทำทะเบียนประวัติ

คุณสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ https://www.crazy3dprint.com/support โดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์มของฝ่ายบริการลูกค้าในบางกรณี เราอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่จะให้บริการต่อไป

เราจะตอบสนองต่อคำขอเหล่านี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทางเลือก

คุณอาจลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลหรือจดหมายข่าวหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆจากเรา หากคุณต้องการยกเลิกการรับข้อมูลนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าอีเมลของคุณได้โดยใช้ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ที่มีอยู่ในอีเมลที่เราส่งถึงคุณหรือติดต่อเราได้ที่ CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com

คุณอาจลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลหรือจดหมายข่าวหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆจากเรา หากคุณต้องการยกเลิกการรับข้อมูลนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าอีเมลของคุณได้โดยใช้ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ที่มีอยู่ในอีเมลที่เราส่งถึงคุณหรือติดต่อเราได้ที่ CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com CZInfo_TH@crazy3dprint.com privacy.feature9.desc1_1

การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

ราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว และเราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณ) และโดยการแจ้งล่วงหน้าในเว็บไซต์ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

TOP